Budynek Wielorodzinny

Adres

ul. Żernicka 266-270, Wrocław

Inwestor

ULTRANET Sp. z o.o.

Powierzchnia

939 m²

Wykonawca

Ultranet Sp. z o. o.

Realizacja

2011 - 2012

Projekt zakłada dostosowanie projektowanej formy i gabarytów nowego obiektu do istniejącej zabudowy. W związku z tym budynek stanowi zwartą i niską bryłę. Ostatnia kondygnacja zawiera się w kubaturze dachu mansardowego. Mieszkania dostępne są z klatek schodowych, do których wchodzi się przez zaprojektowane od strony północnej wiatrołapy. Każde z dwunastu mieszkań ma przypisaną komórkę lokatorską zlokalizowaną w kondygnacji podziemnej i dostępną z klatki schodowej.

Ukończona realizacja: